ច្បាប់​ស្ដី​ពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១៧ «ច្បាប់ និង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ»

ច្បាប់​ស្ដី​ពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១៧ «ច្បាប់ និង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ»

ទាញយកឯកសារទាំងមូល

1 Comment

  1. ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ ក៏ដូចជាលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ អ្នកជំនាញការ ចូលរួមតាក់តែងច្បាប់នេះឡើង ហើយចែកចាយតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ហើយខ្ញុំបាទក៏សង្ឃឹមថានឹងមានឯកសារ ផ្សេងៗទៀតត្រូវបានចែកចាយផងដែរ។

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*