ជំនួបពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញការរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក

November 30, 2016 darot 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ឆាយ រតនៈ បានជួបពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញការរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក និងជូនវត្ថុអនុស្សាវរីយ៏ ក្រោយពីបានបញ្ចប់សិក្ខាសាលារួមគ្នាអស់រយះពេល១សប្តាហ៏ ក្នុងគោលបំណងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៏ជំនាញអធិការកិច្ច

គណៈកម្មការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

November 25, 2016 darot 0

នៅថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ១៥:០០ នាទីរសៀល, នៅសាលប្រជុំអាគារ ឃ ក្នុងទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ មានរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ សម្រាប់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គរដ្ឋសភាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

November 22, 2016 darot 0

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គរដ្ឋសភាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី៧ នីតិកាលទី៥ ដើម្បីពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៧។

សិក្ខាសាលាជាមួយអ្នកជំនាយការ រតនាគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក

November 12, 2016 darot 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ឆាយ រតនៈ អគ្គាធិការ នៃអគ្គាធិការដ្ឋាន បានរៀបចំសិក្ខាសាលាជាមួយអ្នកជំនាយការ រតនាគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៏ជំនាញអធិការកិច្ច

កិច្ចប្រជុំជាមួយគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ និងសវនកម្ម នៃរដ្ឋសភា និងអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ

November 10, 2016 darot 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជួបប្រជុំជាមួយគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ និងសវនកម្ម

សិក្ខាសាលាតំរង់ទិសស្តីពី “នីតិវិធីធ្វើអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ

November 1, 2016 darot 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ អគ្គាធិការដ្ឋានបានរៀបចំសិក្ខាសាលាតំរង់ទិសស្តីពី “នីតិវិធីធ្វើអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់មន្រ្តីរាជការនៃអគ្គាធិការដ្ឋាន” ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពជំនាញអធិការកិច្ចរបស់មន្ត្រីទាំងអស់