សិក្ខាសាលា​ផ្សព្វផ្សាយ​សារាចរណែនាំ​លេខ ០១៦ សហវ. ចុះ​ថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

January 30, 2017 darot 0

រាជធានីភ្នំពេញ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី ៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមការងារអគ្គាធិការដ្ឋាន បានចូលរួម​សិក្ខាសាលា​ផ្សព្វផ្សាយ​សារាចរណែនាំ​លេខ ០១៦ សហវ. ចុះ​ថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពី​ការអនុវត្ត​ច្បាប់​ស្តីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ២០១៧​

កិច្ចប្រជុំពិនិត្យការងារផ្ទៃក្នុងរបស់អគ្គាធិការដ្ឋាន

January 26, 2017 darot 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ឆាយ រតន: បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យការងារផ្ទៃក្នុងរបស់អគ្គាធិការដ្ឋាន នៅអគារ”ខ” នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ច្បាប់​ស្ដី​ពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១៧ «ច្បាប់ និង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ»

January 24, 2017 darot 0

ច្បាប់​ស្ដី​ពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១៧ «ច្បាប់ និង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ»

ចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញនៅក្នុងសិក្ខាសាលា

January 23, 2017 darot 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ អគ្គាធិការដ្ឋាន បានចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញ នៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការផ្សព្វផ្សាយនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាព នៃការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិគតិយុត្តពាក់ពន្ធសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ” ដែលមានរយះពេល ២ថ្ងៃ នៅសណ្ឋាគារ រស្មីពេជ្រ ខេត្តស្ទឺងត្រឹង។

សេចក្តីជូនដំណឹង

January 17, 2017 darot 0

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី៖ កម្មវិធីបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្ត នៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

សេចក្តីជូនដំណឹង

January 15, 2017 darot 0

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ទីតាំង​ចំណត​ទោចក្រយានយន្ត នៅ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ  

ប្រតិភូអធិការកិច្ចកម្ពុជា និងប្រទេសវៀតណាម

January 12, 2017 darot 0

នាថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ប្រតិភូអធិការកិច្ចកម្ពុជា ដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ឆាយ រតន: បានជួបសំណេះសំណាល និងពិភាក្សាការងារជាមួយ អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុវៀតណាម និងមន្រ្តីអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុវៀតណាម នៅទីក្រុងហាណូយ នៃប្រទេសវៀតណាម  

ក្រុមការងារ FMIS នៃអគ្គាធិការដ្ឋាន

January 11, 2017 darot 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមការងារ FMIS នៃអគ្គាធិការដ្ឋាន បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំស្តីពីការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រព័ន្ធពត៌វិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ: FMIS ដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ហ៊ាន សាហ៊ីប  

សេចក្តីណែនាំ

January 10, 2017 darot 0

សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការអនុវត្តអត្រាពន្ធលើប្រាក់បៀរវត្សថ្មី