ចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញនៅក្នុងសិក្ខាសាលា

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ អគ្គាធិការដ្ឋាន បានចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញ នៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការផ្សព្វផ្សាយនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាព នៃការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិគតិយុត្តពាក់ពន្ធសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ” ដែលមានរយះពេល ២ថ្ងៃ នៅសណ្ឋាគារ រស្មីពេជ្រ ខេត្តស្ទឺងត្រឹង។

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*