កិច្ចប្រជុំ​ត្រៀម​រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​ពិគ្រោះ​យោបល់

February 9, 2017 darot 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ០៩ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ឆាយ រតន: បានដឹកនាំក្រុមការងារអគ្គាធិការដ្ឋាន ចូលកិច្ចប្រជុំ​ត្រៀម​រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​ពិគ្រោះ​យោបល់​លើ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​និង​អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រង​ចំណូល​មិនមែន​សារពើពន្ធ។