កិច្ចប្រជុំ​ត្រៀម​រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​ពិគ្រោះ​យោបល់

នាព្រឹកថ្ងៃទី ០៩ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ឆាយ រតន: បានដឹកនាំក្រុមការងារអគ្គាធិការដ្ឋាន ចូលកិច្ចប្រជុំ​ត្រៀម​រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​ពិគ្រោះ​យោបល់​លើ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​និង​អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រង​ចំណូល​មិនមែន​សារពើពន្ធ។

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*